5. ročník KVZ

01. 11. 2023

PRO VYSTAVOVATELE

Kariéra ve zdravotnictví v průběhu let

Průměrný počet
návštěvníků

456

Studentů vysokých, vyšších odborných a středních zdravotnických škol se účastnili předešlých tří ročníků veletrhu Kariéra ve zdravotnictví.

Průměrný počet
vystavovatelů

32

Vystavovatelů se účastnilo předešlých tří ročníků veletrhu prostřednictvím přímé a nepřímé účasti.

Počet
řečníků

5

Známých osobností přednášelo o medicínských tématech a jejich osobních zkušenostech ze zdravotnictví.

Do zahájení KVZ FZS ZČU zbývá

Slovo děkana


„Hledání, ať už jakékoliv, má vždy svá úskalí. O to více, jedná-li se o hledání budoucího povolání. Studenti, kteří si zvolí pro svoji budoucí kariéru zdravotnictví, se rozhodují nejen pro povolání jako takové, ale přijímají i jisté poslání. Jeho profilace má řadu poloh a zároveň řadu možností. Možnosti – to je něco, co přináší i veletrh, který nabízí, představuje, ukazuje a informuje. Je významnou akcí pomáhající studentům v prvotní orientaci a spoluvytvářející jejich představu o budoucím povolání a poslání zároveň.“

Děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity PhDr. Lukáš Štich, MBA

 

O veletrhu    

GENERÁLNI PARTNER

PRIMAVED

PARTNER PLUS

PARŤÁCI

POD ZÁŠTITOU