O veletrhu KVZ LFP UK

Hledání, ať už jakékoliv, má vždy svá úskalí. O to více, jedná-li se o hledání budoucího povolání. Studenti, kteří si zvolí pro svoji budoucí kariéru zdravotnictví, se rozhodují nejen pro povolání jako takové, ale přijímají i jisté poslání.

Posláním veletrhu je inspirovat a vzdělávat pomocí přímé prezentace vystavovatelů a přednášejících ze zdravotnických oborů. Díky zájmu nejen studentů, ale firem a učitelů se uskuteční Kariéra ve zdravotnictví letos na dvou místech.

  • Středa 28. února pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy se uskuteční KVZ na půdě samotné fakulty.
  • Od 9 do 14 hodin na Vás budou čekat zajímavé společnosti a budete si moci vyslechnout inspirativní řečníky.
  • 5000 kusů Katalogu Kariéra ve zdravotnictví bude distribuován u vstupu veletrhu všem návštěvníkům a také napříč fakulty LFP UK.

Kariéra ve zdravotnictví v průběhu let

Průměrný počet
návštěvníků

796

Studentů vysokých, vyšších odborných a středních zdravotnických škol se účastnili předešlých dvou ročníků veletrhu Kariéra ve zdravotnictví.

Průměrný počet
vystavovatelů

38

Vystavovatelů se účastnilo předešlých dvou ročníků veletrhu prostřednictvím přímé a nepřímé účasti.

Počet
řečníků

2

Známe osobnosti přednášeli o medicínských tématech a jejich osobních zkušenostech ze zdravotnictví.

Fotogalerie

Drobné poohlédnutí za předešlými ročníky veletrhu.

KVZ LFP UK

26. 02 2024
09.00-14.00
LFP UK
Alej Svobody 1655/76, Plzeň 1