O veletrhu KVZ LFP UK

Nastoupím do malé nebo velké nemocnice? Kolik služeb měsíčně budu mít? Odpovídají platové tabulky reálné situaci? A jak je to vlastně s atestací? Tyhle a další otázky trápí studenty i absolventy medicíny. Díky veletrhu Kariéra ve zdravotnictví získáte odpovědi na všechny tyto otázky!

Veletrh Kariéra ve zdravotnictví (KVZ nebo KVZéčko jak říkáme) se zrodil v myslích Viléma Fraňka a Aimana Al Masaniho.

Jeho posláním je inspirovat a vzdělávat pomocí přímé prezentace vystavovatelů a přednášejících ze zdravotnických oborů. Díky zájmu nejen studentů, ale firem a učitelů se uskuteční Kariéra ve zdravotnictví letos na dvou místech.

  • Úterý 7. prosince pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy se uskuteční KVZ v DEPO 2015.
  • Od 10 do 15 hodin na Vás budou čekat zajímavé společnosti a budete si moci vyslechnout inspirativní řečníky.
  • 5000 kusů Katalogu Kariéra ve zdravotnictví bude distribuován u vstupu veletrhu všem návštěvníkům a také napříč fakulty LFP UK.

Kariéra ve zdravotnictví v průběhu let

Průměrný počet
návštěvníků

456

Studentů vysokých, vyšších odborných a středních zdravotnických škol se účastnili předešlých dvou ročníků veletrhu Kariéra ve zdravotnictví.

Průměrný počet
vystavovatelů

32

Vystavovatelů se účastnilo předešlých dvou ročníků veletrhu prostřednictvím přímé a nepřímé účasti.

Počet
řečníků

3

Známe osobnosti přednášeli o medicínských tématech a jejich osobních zkušenostech ze zdravotnictví.

Fotogalerie KVZ 2019

Nahlédněte na podobu 2. ročníku veletrhu Kariéra ve zdravotnictví

KVZ LFP UK

7. prosince 2021
10.00-15.00
Areál DEPO 2015
Presslova 14, Plzeň 3